06.09.2013.

Sila Nečista

Osnovani na grobu kraljice Jelene, cilj djelovanja je kulturno ozdravljenje regije na kojem će velikim slovima ponovo blistati ime drevne metropole Solina (Salone) koji su mrski okupatori Huni i Avari srušili, a sad se poput Feniksa sa izvora mitske rijeke Jadro diže iz pepela s nama kao lokomotivom preporoda!

Nit vodilja je balkanska škola pastirskog rocka sa tekstovima koji su na granici apsurda uz prislanjanje na pirski punk, estradni heavy metal, duševni disco i domoljubne narodnjake.

Nema više mjesta za mlade i poletne, došlo je vrijeme ishlapjelih staraca i naša je želja da svi uđu u penziju pjevušeći naše pjesme i da limene glazbe lipih dalmatinskih mista kao i pleh mužike od slavonije do transilvanije sviraju naše pjesme na sprovodima svojih sumještana.